Occupational Health and Safety Act

Ustawa o Ochronie Zdrowia i Bezpieczeństwie w Miejscu Pracy (Occupational Health and Safety Act) (OHSA) określa prawa i obowiązki robotników, kierowników, i pracodawców w miejscach pracy regulowanych przez władze prowincji. Nowi Kanadyjczycy i osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym często nie zdają sobie sprawy ze swoich praw i obowiązków ani z tego, jaki rodzaj szkolenia na temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy jest wymagany, żeby pracować w Ontario.

Jako robotnik w Ontario, masz trzy podstawowe prawa zagwarantowane przez OHSA.

  • 1. Prawo do tego, żeby wiedzieć
  • 2. Prawo do tego, żeby brać udział
  • 3. Prawo do tego, żeby odmówić wykonywania niebezpiecznej pracy.
 

Prawo do tego, żeby wiedzieć

Masz prawo do tego, żeby wiedzieć o zagrożeniach w twoim miejscu pracy i żeby cię nauczono, jak chronić się przed uszkodzeniem.

Według Rozporządzenia Prowincji Ontario Numer 297/13, które weszło w życie 1 lipca 2014 roku, wymaga się od pracodawców, żeby się upewnili, że wszyscy ich robotnicy i kierownicy ukończyli podstawowy kurs znajomości ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ten kurs przedstawia prawa, pełnione role, i obowiązki robotników, kierowników, i pracodawców.

 

Prawo do tego, żeby brać udział

Masz prawo do tego, żeby identyfikować i rozwiązywać problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Można to zrobić na wiele sposobów: możesz zadawać pytania, mówić o swoich obawach, i chwalić innych za ich wkład. Jeden z najbardziej efektywnych sposobów zaangażowania się jest zostanie przedstawicielem do spraw ochrony zdrowia i bezpieczeństwa lub wstąpienie do komisji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w twoim miejscu pracy.

 

Prawo do tego, żeby odmówić wykonywania niebezpiecznej pracy

Masz prawo do odmowy wykonania pracy, która według ciebie zagraża twojemu zdrowiu lub bezpieczeństwu lub zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób. Twój pracodawca nie może wyrzucić cię z pracy ani dać ci kary dyscyplinarnej za odmowę wykonania niebezpiecznej pracy lub za poproszenie go, żeby się zajął problemem związanym z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Paragraf 43 (3) OHSA mówi, że:
    Robotnik / robotnica może odmówić wykonania pracy lub poszczególnego zadania kiedy ma podstawy do tego, żeby uważać, że,

    (a) jakiś sprzęt, maszyna, urządzenie lub rzecz, których ma użyć lub obsługiwać prawdopodobnie narazi na niebezpieczeństwo jego, ją lub innego robotnika;
    (b) stan fizyczny miejsca pracy lub tej jego części, w której on lub ona pracuje lub ma pracować prawdopodobnie narazi jego lub ją na niebezpieczeństwo;
    (b.1) przemoc w miejscu pracy prawdopodobnie narazi jego lub ją na niebezpieczeństwo, lub
    (c) jakiś sprzęt, maszyna, urządzenie lub rzecz, których ma używać lub obsługiwać albo stan fizyczny miejsca pracy lub tej jego części, w której on / ona pracuje lub ma pracować łamie przepisy tej Ustawy lub tych rozporządzeń i takie złamanie przepisów prawdopodobnie narazi na niebezpieczeństwo jego, ją lub innego robotnika.

Najpierw porozmawiaj ze swoim kierownikiem i postaraj się rozwiązać ten problem zanim rozpoczniesz procedurę odmowy wykonania pracy. Oprócz tego prawa, robotnicy mają także obowiązek zawiadamiać pracodawcę o wszystkich potencjalnych zagrożeniach i niebezpiecznych warunkach.

 

Ważne informacje kontaktowe

Kiedy wystąpi nagły wypadek, zawsze natychmiast dzwoń pod numer 911.

Możesz dzwonić do Centrum Kontaktowego Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Ministerstwa Pracy (Ministry of Labour Health & Safety Contact Centre) 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zawiadom natychmiast swojego kierownika lub pracodawcę o zagrożeniach lub jakichkolwiek naruszeniach przepisów o ochronie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli nie będziesz mógł sprawić, żeby naprawiono problemy związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem w miejscu pracy, zadzwoń na bezpłatną linię Centrum Kontaktowego Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Ministerstwa Pracy pod numer 1-877-202-0008. Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Usługi mogą być oferowane w różnych językach.

Bezpłatna linia: 1-877-202-0008 TTY: 1-855-653-9260 od 8:30 rano – 5:00 po południu, od poniedziałku do piątku do ogólnych pytań na temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Other Languages

This page is also available in different languages: