Aby się zarejestrować przez Internet po angielsku na jeden z kursów "Prace na Wysokościach" wymienionych poniżej, kliknij tutaj.

 

UWAGA

Rejestracja przez Internet jest teraz dostępna tylko po angielsku.

 

Aby się zarejestrować w jednym z 10 języków wymienionych poniżej, kliknij na wybrany język, żeby ściągnąć formularz rejestracyjny, który można wydrukować. Wypełnij ten formularz i wyślij faksem pod numer 905-625-8998 lub emailem do info@ihsa.ca

 

Opis Kursu

Kurs IHSA "Prace na Wysokościach—Podstawy Zapobiegania Upadkom" jest obszernym programem, który spełnia cele nowego standardu szkoleniowego Ministerstwa Pracy odnośnie prac na wysokościach.

Ten kurs dostarcza robotnikom podstawowych informacji o zapobieganiu upadkom, niezbędnych do bezpiecznej pracy w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie upadku. Uczestnicy kursu otrzymują najbardziej aktualne informacje wraz z praktycznym nauczaniem, dostarczane przez ekspertów w tej dziedzinie i wyszkolonych nauczycieli dla dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracach na wysokościach.

Chociaż kurs "Prace na Wysokościach" jest dobrym punktem startowym, wymagane jest również szkolenie odnośnie konkretnego miejsca pracy. Pracodawca musi przeszkolić robotników w zakresie konkretnych zagrożeń i rodzajów sprzętu używanego w pracy.

 

Zawartość Programu

Ten kurs składa się z połączenia zajęć klasowych i nauki praktycznej.

Do poruszanych tematów należą:

  • Często występujące zagrożenia upadkiem
  • Zapobieganie upadkom i rodzaje sprzętu
  • Praca z drabinami, rusztowaniami, platformami do prac na podwyższeniu, i podwieszanymi urządzeniami bramowymi
  • Odnośne przepisy i regulacje
 

Kto Powinien Przyjść?

Każdy zagrożony upadkiem podczas wykonywania pracy

 

Czas trwania

1 dzień

Koszt

$100 za każdego uczestnika dla członków IHSA

 

Osobisty Sprzęt Ochronny (Personal Protective Equipment)

Uczestnicy muszą nosić odpowiednie ubranie, a także sprzęt certyfikowany przez CSA chroniący głowę, stopy i oczy. Prosimy, żebyś przyniósł swój własny osobisty sprzęt ochronny (PPE) i żeby był on dobrze utrzymany i w dobrym stanie technicznym zgodnie ze wskazaniami producenta i wymogami przepisów prawnych. Jeśli nie masz potrzebnego PPE, nie będziesz w stanie ukończyć tego kursu i zostaniesz poproszony o przyjście w innym dniu, kiedy będziesz miał odpowiednie ubranie i sprzęt.

 

Ocena Umiejętności

Żeby otrzymać świadectwo ukończenia tego kursu, uczestnicy muszą być obecni przez cały czas jego trwania i spełnić oba następujące wymogi:

  • Wypełnić pisemny test wielokrotnego wyboru i uzyskać stopień 75%
  • Wykonać praktyczną prezentację siedmiu konkretnych zadań o kluczowym znaczeniu i osiągnąć wynik 100%.
 

IHSA wyda świadectwo ukończenia tylko tym, którzy spełnią powyższe wymagania odnośnie oceny umiejętności.

W odniesieniu do uczestników z problemami językowymi, dotyczącymi pisania i czytania, lub specjalnymi potrzebami, mogą być użyte inne metody niż test pisemny do sprawdzenia zrozumienia kluczowych koncepcji. Proszę omówić swoje potrzeby z przedstawicielem obsługi klienta IHSA podczas rejestrowania się na kurs i potwierdzić swoje ustalenia z instruktorem na początku kursu.